nærbilde av asbestfibre

Effektiv fjerning av farlige overflater

Spesielt har bransjen innen gjenvinning, rivning, demontering og renoverings vært svært nysgjerrige på denne maskinens kapasitet og muligheter. Slipehodet fra Schwamborn, designet for å arbeide med Brokk rivningsroboter, kan avlakkere, renovere og designe vegger og tak med en tidligere utenkelig ytelse, avhengig av diamantverktøyet som brukes. I tider hvor det blir stadig vanskeligere å finne egnet personell, tilbyr WDS 530 økonomisk og ergonomisk forenkling og avlastning av dette arbeidet.

fjerning av maling på silovegg

Maling i silovegger kan fjernes, også i våtslipeprosessen.

Ved å slipe ned, ikke bare malingen, men også betongen under kan man fjerne overflater som blir karakterisert som farlig avfall. Denne massen slipes ned og suges inn i egen beholder. Slik kan man enkelt separere farlig avfall fra resten av massen og spare store utgifter ved deponering. Den gjenstående massen kan behandles som vanlig avfall eller gjenbrukes.

Fjerning av asbestholdig maling i 10 km lang tunnel i Brussel.

Arealprestasjoner på et nytt nivå

Etter den meget vellykkede introduksjonen av den innovative verdensnyheten WDS 530, har den nye vegg- og takslipemaskinen bestått sine første tester.

I Brussel brukte et firma Schwamborns WDS 530 til å fjerne en asbestholdig svartmaling i den mer enn 10 km lange Leopold II-tunnelen. Det hydraulisk drevne slipehodet var utstyrt med ETX-2 strippediamanter. Kontakttrykket var jevnt og kunne måles når som helst. Resultatene var imponerende: På den ene siden var de i stand til å fjerne malingen på en målrettet måte ved bruk av to sugeslanger med betydelig mindre fare for arbeiderne, samtidig som den beregnede mengden for avhending av forurenset materiale også ble betydelig redusert. I tillegg kunne arbeidet i det avstengte området utføres 14 dager raskere enn med manuelt arbeide, som tidligere hadde vært nødvendig. Siden tunnelen er en av hovedårene i den belgiske metropolen, var dette en uvurderlig fordel.

Betydelig lavere risiko

All behandling av slike overflater må selvsagt følge de lover og regler som finnes. Vi forutsetter at operatør har nødvendig kunnskap om behandlig av slikt materiale. Asbest krever f.eks at man har nødvendig kurs i behandling av slikt avfall. I tillegg må maskinene rengjøres etter gjeldende regler ved levering tilbake til oss.

Men alt i alt er dette et stort skritt videre i behandling av forurensede flater. Det er svært lønnsomt i forhold til å måtte behandle all masse som farlig avfall. Metoden er også mye rensligere, mindre forurensende og mer nøyaktig enn f.eks sandblåsing.


Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål rundt dette. Vi har stor kompetanse som kan hjelpe deg til en mer lønnsom og effektiv fjerning av farlig maling.

Les mer om Schwamborn WDS 530 her >

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *