Vedlikehold

Dustless blasting for rengjøring av garasje

Mer støvfritt kan ikke støv bli!

Dustless Blasting er en metode som primært benytter resirkulert glassmedie for å sliping eller rensing av de fleste typer overflater. Prosessen har en rekke fordeler sammenlignet med andre metoder. Blant annet er den nærmest støvfri, meget rask og kostnadseffektiv.