rehabilitering av rom hvor alt er revet ned

Store muligheter i små rom!

Å jobbe i små og trange rom kan være en utfordring. Det krever at maskiner og utstyr er håndterbare på mindre områder, at det ikke blir for mye støy, og ikke minst at støv og forurensning behandles svært effektivt og nøyaktig.