Måned: mars 2020

Dustless blasting for rengjøring av garasje

Mer støvfritt kan ikke støv bli!

Dustless Blasting er en metode som primært benytter resirkulert glassmedie for å sliping eller rensing av de fleste typer overflater. Prosessen har en rekke fordeler sammenlignet med andre metoder. Blant annet er den nærmest støvfri, meget rask og kostnadseffektiv.

Kjerneboring under vann fra lekter i Tønsberg

Krevende boring i tidligere tørrdokk

Alt som er utenfor standard, er vår spesialitet. Det gjør at vårt firma veldig ofte får i oppdrag å løse komplekse prosjekter under de vanskeligste forhold.

Likevel var det som møtte oss i den tidligere tørrdokken i Tønsberg en utfordring for oss. I tillegg hadde andre leverandører/entreprenører prøvd seg på samme jobben med dårlig resultat.