EFFEKTIV DRIFT MED LEIE

Med vår personlige service, høye kompetanse og kvalitet kan du fokusere på å få jobben gjort.

God økonomistyring

Få det du trenger.
Akkurat når du trenger det.

Effektiv maskinpark

Vi har utstyret. Vi leverer. Du gjør jobben. Vi henter.

Suveren service

Du kjører hardt. Vi reparerer raskt.

KVALITET I ALLE LEDD

Leie gir større fleksibilitet og bedre totaløkonomi.

Utleie av diamantverktøy, maskiner og utstyr kan alle drive med. Men sammen med personlig service, høy kompetanse og kvalitet er det derimot en suveren kombinasjon som kan gjøre din hverdag enklere, mer effektiv og ikke minst lønnsom.
Det er enklere å være profesjonell når du leier av profesjonelle.

Et komplett sortiment for din byggeplass.

Når du leier av oss kan du være sikker på at du får velge mellom de beste produktene og det beste utstyret som finnes på markedet. Vårt mål er at du skal finne alt du trenger hos oss, og som løser de oppgavene du står overfor. Er det noe du ikke finner, eller har du helt spesielle ønsker, så ta kontakt med oss. Vi løser det meste!

ENKLERE ØKONOMISTYRING

Få det du trenger. Akkurat når du trenger det.

 Vi forstår at du leier for at det er økonomisk lønsomt. Derfor sørger vi også for at det blir det! For at leie skal være attraktivt må utstyret være tilgjenngelig når du trenger det, fungere uten driftstans og ikke koste mer enn det smaker. 

Vi gir deg priser og budsjett du kan stole på og leverer til riktig tid. Det er derfor vi er her, fremdeles!

EFFEKTIV MASKINPARK

Vi har utstyret. Du gjør jobben.

Det er opplagte fordeler med leie. Du får utstyr tilgjenngelig når du trenger det, uten å betale når det ikke er i bruk. Vi sørger for at utstyret er godt vedlikehold, vi foretar nødvendige reprasjoner og vi setter vår ære i å levere det du trenger, når du trenger det.

Mange av våre maskiner er utslippsfrie og miljøvennlige slik at du kan utføre jobben etter stadig strengere utslippsregler. Det gjør din maskinpark moderne og miljøvennlig uten at du behøver å investere i noe annet enn å levere inn attraktive anbud.

Trygg drift

Du står aldri fast med vår kundeservice. Det står vi fast på.

Når du leier utstyr er det ikke alltid du kjenner utstyret eller har brukt det tidligere. For å gjøre det enklest mulig for deg har vi publisert en rekke instruksjonsvideoer og bruksanvisninger på våre ulike produkter. 

Vi jobber med å oppdatere og holde dette materiellet ajour, men om du ikke finner det du leter etter er vi aldri lenger unna enn en telefon. Ta kontakt med oss, uansett hva du har behov for av informasjon eller problemløsning.

Når du leier utstyr er det ikke alltid du kjenner utstyret eller har brukt det tidligere. Vi har både stor kunnskap som vi gjerne deler med deg og mulighet for å utføre hele eller deler av jobben for deg. Våre dyktige operatører som legger hele sin yrkesstolthet i å gjennomføre alle slags prosjekter, raskt og profesjonelt.

Ta kontakt med oss, uansett hva du har behov for av informasjon eller problemløsning.

SUVEREN SERVICE

Du kjører hardt. Vi reparerer raskt.

Vi tør å påstå at vi har markedets beste serviceavdeling. Hos oss møter du eksperter som enten kan bidra med sin store kunnskap på plass eller hjelpe deg her i vårt moderne verksted.

Det er ikke én ting som ikke kan løses innen mekanikk, elektronikk, data samt alle typer av elektriske og hydrauliske motorer.

“Alt som er utenfor standard er vår spesialitet.”

Vi er spesialister på løsninger når andre står fast. Vår store erfaring og ekspertise gjør oss i stand til å finne frem til løsninger som fungerer utover standardprogrammet.

Vi vurderer hver enkelt jobb og dens utfordringer og setter opp en konfigurasjon som samsvarer med oppgaven, enten noe påstår at det ikke går eller er feil. Vår erfaring sier noe annet; så lenge du har stor kunnskap og erfaring er det mulig å gå ut over vanlige regler. Det er det som kalles innovasjon, og det er en av våre største styrker.

Elektrisk- eller batteridrevne løsninger

Vi hjelper deg på veien til nullutslipp

Reduser støy
En overgang til elektriske anleggs løsninger reduserer lokale utslipp, støy, og bedrer både arbeids og lokalmiljøet.
Vi hjelper deg og din bedrift til å bedre din miljøprofil og fremtidens konkurranseevne.

Fossilfri anleggsdrift
Det ble i 2016 for første gang stilt krav til fossil fri anleggsdrift på «Lambertseter flerbrukshall». Alle anleggsmaskiner må derfor enten være nullutslipp (elektrisk) eller bruke bio-drivstoff.

Reduser Utslipp
Det er forventet sterk vekst i anleggsbransjen også de neste årene. Det er derfor viktig at det raskt innføres lav- og nullutslipps løsninger i bransjen, for å fortsette den positive, nedadgående trenden med reduserte utslipp i bransjen.

Elektriske maskiner
Mange elektriske maskiner er tilgjengelig i dag, også batterielektriske – typisk hjullastere, minigravere og dumpere opp til 2,5 tonn. Noe som er tilgjengelig hos oss.

Se etter vårt ECO merke om du vil ta vare på miljøet... og dine ansatte!

Vår kompetanse er din trygghet.

Vi ønsker å være en leverandør som også kan gi våre kunder riktig veiledning når det gjelder anvendelse av maskiner og utstyr. Har du behov for det kan vi hjelpe deg til å sette sammen riktig konfigurasjon og gi anbefalinger på ulike typer utstyr og verktøy for nettopp den utfordring du står overfor.

Vår nyhetsside er en kilde til vår kunnskap hvor vi ønsker å gi matnyttig informasjon, både om løsninger på ulike utfordringer, på råd og tips om ulike funksjoner og materiell du kan benytte for å oppnå ønsket effekt.